Pamflety
 
PeterBiľak
Singulárna forma, plurálny obsah
 

Profesionálni dizajnéri sa dosť neskoro dostali k Internetu a až doposiaľ prenechávali miesto technikom. Dnes sa už našťastie vytvorila samostatná kategória "Web design" a nastal čas skvalitnenia Web stránok. Internet je pre grafického dizajnéra výzvou. WWW dizajn obsahuje nové dimenzie, s ktorými sa tradičný dizajnér ešte nestretol. Dokážu dizajnéri pracovať so štrukturovaním a hierarchzovaním strán, navigáciou v čase a priestore ak nezvládajú podobné problémy na papieri? Aký je dnešný WWW dizajn a jeho tvorcovia?

Priznám sa, že veľmi nerád čítam z obrazovky. Ak si môžem vybrať medzi čítaním z knihy a čítaním z monitora /používam 21 palcový RADIUS s miliónmi farieb/ tak neváham. Ani neviem, čo tu robím medzi ľudmi, ktorí majú k novým médiam asi úplne iný vzťah. Ak si mám prečítať aktuálne novinky na Internete, tak si radšej stránky vytlačím, aby som trávil čo najmenej času pred monitorom a potom si ich v pokoji prečítam usadený v kresle. Ja viem, že tlačiť stránky z Internetu je nezmysel a svojím správaním popieram jeden zo základných benefitov Internetu. Samozrejme, že hneď po vytlačení môžem stránky vyhodiť, pretože ich hodnota je prchavá a pokiaľ niečo dočítam, tak niekde na Webe existuje už aj update. O čo ľahšie sa predsa číta kniha! Knižku si môžem zobrať večer do kaviarne alebo cez víkend do prírody a len tak listovať. Nemusím čakať, keď prevraciam strany. Neirituje ma vždy ten istý obal knihy /rám monitoru/. Potom sa večer zamyslím, čo urobiť, aby som predsa pred tie nepríjemné monitory a neinteligentné browsery ľudí ako ja dostal. Práve preto musíme naplno využiť možnosti, ktoré nam Internet ponúka.

Dve základné výhody Internetu podľa mňa /milovníka kníh/ sú:

1. Internet je rýchly
Pomocou Internetu môžeme informácie aj niekoľkokrát denne aktualizovať. Správy môžeme instantne prijímať i odosielať.
2. Internet je atraktívny
Internet nám ponúka možnosť interakcie a to v porovnaní s pasívnym prijímaním informácií z televízie a rozhlasu je nesporne atraktívne. Na Internete nachádzame kombinácie textu, obrazu, videa a audia.

Dve základné nevýhody Internetu podľa mňa /milovníka kníh/ sú:

1. Internet je pomalý
Nič neznášam viac ako čakanie. Čakanie na informácie, ktoré si vyžiadam je o to frustrujúcejšie.
2. Internet je neatraktívny
Internet je skutočne na pohľad veľmi neatraktívny. Internetom vládne chaos a ťažko hľadať oku lahodiace stránky.

Možno sa mýlim, ale zdá sa mi, že dizajnéri dodnes nechápu funkciu a možnosti Internetu. Ospravedlnením môže byť fakt, že aj v zahraničí sa k Internetu grafici dostali dosť neskoro. Tí starší, skúsenejší, sa dizajnu WWW stránok trochu boja. Boli predsa zvyknutí pracovať svojím štýlom už roky a teraz by sa mali podriadiť stroju. Tí mladší sa síce bez ostychu vrhli na dizajn Internetu, no nejako nechcú pochopiť preferencie Internetu. Väčšina dnešných stránok je napchatá nezmyselnýmy gombíkmi imitujúcimi rádia a videoprehrávače. Tie sa stali dnešným synonymom pre nové média a väčšina firiem s nimi pracujúcich je na to hrdá.

Internet nemá svojho dizajnéra. Možno je to dobre, a podporuje to prudký nárast publikácii na Internete. No možno je to práve príčina úplného chaosu, ktorý Internetom vládne. Len málo dizajnérov u nás sa venuje WWW dizajnu profesionálne. Nadávame na technikov /my dizajnéri/, že sa nám miešajú do remesla a robia to zle. Aj tá malá skupina profesionálnych dizajnérov WWW stránok sa dopúšta zásadných chýb. Grafický dizajnér je zvyknutý pracovať s detailom. Sú to predsa detaily, čo robia celok dokonalým. Na Internete je zrazu detail limitovaný. V DTP grafike sa dajú jednotlivé prvky veľmi výrazne pozväčšovať a prepracovať. WWW stránka zrazu tieto možnosti neponúka. Mnohí urobili tú chybu, že sa snažia do lay-outu WWW stránky integrovať to, čo zvyčajne robia s tlačovinami. Stránky obsahujú množstvo zbytočných GIFov a JPEGov. Časopis v PNS je predsa niečo úplne iné, ako časopis na WWW. Existuje iba málo príkladov keď existujú dve vyvážené protipóly, elektronická a tlačená podoba časopisu. Ak niečo také existuje, tak je to zvyčajne aj náležite ocenené. New York Times existuje ako denník už desaťročia. Jeho elektronická podoba je síce klasicky konzervatívna /v duchu novín/ , ale vyhýba sa kopírovaniu tlačovej predlohy. Časopis WIRED je tiež rovnako silný na Webe ako aj na zemi /v polici/. Ostatné časopisy si ešte neuvedomili, aký silný prvok môže na Internete byť text. Ja sám verím, že dizajnéri ešte prehodnotia úlohu textu. Text sa downloaduje nesmierne rýchlo, oproti aj malým obrázkom. Text je nosičom informácii, zatiaľ čo obrázky na Internete prístup k informáciam iba spomaľujú.

Internet je pre grafického dizajnéra výzvou. WWW dizajn obsahuje novú dimenziu, s ktorou sa tradičný dizajnér ešte nestretol: navigáciu v čase a priestore. Najdôležitejšie na celom WWW site je to, ako je site štrukturovaný, ako sú stránky poprepájané. WWW stránky neexistujú lineárne ako v knihe, ale treba riešiť dizajn strán podmienene k vzájomnej dostupnosti. Dizajnér by mal byť práve tá osoba, ktorá naviguje čitateľa v /ne/ohraničenom priestore. Musí navrhnúť ekvivalenty riešenia kapitol, odstavcov a pagináciu strán. Internet nie je zďaleka limitovaný troma dimenziami ako reálny svet a ako sa môže po nahliadnutí na web zdať. Informačný svet môže byť flexibilný, reagujúci na naše želania.

Pohyb je ďalším fenoménom Internetu. Ak chceme naozaj uplatňovať princíp multimédii, /t.j. kombinácia obrazu, textu, zvuku, a videa/ musíme zaručiť plynulý prechod z média do média. Mali by sme pri tom riešiť otázky, ako povedať jednu vec plynule za pomoci viacero médií a nie iba informáciu duplikovať. Tak isto je potrebné zvoliť správny druh informačného nosiča pre jednotlivé informácie. Hovorí sa síce, že jeden obraz je tisíc slov, no aj slová môžu byť zbytočné. Obraz, aj dnes v tejto vizuálnej dobe, ešte stále nemá také presné komunikačné možnosti ako text. Skúste sa pomocou obrázku spýtať čo i len jednoduchú otázku a dajte to potom dešifrovať kolegom. Zbytočné obrazy nielen spomaľujú príjem informácii, ale môžu skomplikovať ich trávenie.

Nanešťastie, ako to už väčšinou býva, ľudia si zvyknú na všetko, aj na zníženú kvalitu informácii. Ak sú k tomu ešte navyše cieľavedome vedení, tak k zmenám ťažko dôjde. Súčasný stav Internetu berú ako samozrejmý a na slušnej úrovni. Dnešný Internet je na tom dnes asi tak ako DTP pred 10-12 rokmi. Krásne knihárske spracovanie nahradili viditeľné pixle a nekomfortný vzhľad. DTP tento problém vyriešil za pár rokov. Tak isto sa sá predpokladať rýchle vyriešenie problémov s používaním rôznych druhov písma, rýchlosťou prenosu a limitmy HTML jazyka. Vymeniť budeme musieť aj samotné browsery. Dnešný browser je málo inteligentný, možno aj preto má také alibistické meno. Ja od môjho browsera budem vyžadovať stránky nie len prehliadať, ale nad nimi aj trochu premýšľať. Nechcem si prezerať tisíce stránok na webe, len aby som mal pocit, že niečo, čo ma zaujíma, mi neuniká. Browser by to mal urobiť za mňa. Browser by ma mal dobre poznať a mal by vedieť, čo ma zaujíma. Nemôžem prijímať informácie, ktoré boli zaslané k státisícom. Ja z toho potrebujem iba veľmi málo. Filtrácia a personalizácia informácií sa dúfam čoskoro stane dominantou pri vývoji aplikácii pre Internet.

Ľudia potrebujú iba veľmi málo lepšie monitory, kvalitnejšie zvukové karty, lepšie myši, a klávesnice. Ľudia potrebujú lepší interface. No napriek tomu sa dnes nepomerne viac času trávi pri vývoji zmienených elementov oproti vývoju a vylepšeniu samotného interface. Vývoj predurčuje, že vysoké percento informácií budeme prijímať z obrazovky. Väčšina monitorov a browserov vyzerá úplne identicky a preto jediná možná diferenciácia bude v grafickom dizajne informácii. Hlad po personalizovaní a kvalitnom dizajne iba porastie. Dôležitosť profesionálneho dizajnéra sa taktiež prehĺbi. Pretože forma WWW stránok je vždy singulárna /predurčená a limitovaná rámom monitora a rámčekom browsera/ a obsah stránok je pluralistický, odlíšenie jednotlivých web sajtov bude základná úloha dizajnéra a jediná možnosť vizuálnej expresie. Dizajnér bude do značnej miery ovplyvňovať to, ako bude užívateľ informácie prijímať.

peter biľak
13-09-97
obrazová príloha:
ospravedlnujem sa, že neposielam rovno obrázky. ale si ich musíte sami načítať, ale zhorel mi môj počítač...

zoznam www stánok, ktoré považujem za veľmi dobré - tento text nimi môže byť ilustrovaný:

www.xs4all.nl/~dsolomon - výborný site, použite prosím viac obrázkov z hora i dola, a aj z vnútra
www.jodi.org - krásne stránky
www.samsung.co.kr - dobrý komerčný site
www.hotwired.com - môj najčastejšie navštevovaný site, a asi najčastejšie sa updatujúci aký poznám

slovenské: smutné, že musím robiť zvlášť kategóriu:

www.ui42.sk - chlapci, ktorí to robia dobre, a neboja sa tam dávať aj "iné" veci

www.ui42.sk/transparency - možno by ste tam mohli dať aj môj web site ako ilustráciu
© Copyright 1984 LO$ER & LO$ER komplot