Verni sebe, svorne naprd!
Daniel Blonski
Naspatek.