Oni   Mena  


Zbytoèná kniha
Copyright © 1984 Loser&Loser

Smeykal Brano Tibor Vladislav Tomas Blonski junior Blonski senior Cejka Huba Lenka Hidzo Sentyo Shooty Meluzin Holak