susane

 

Pokusný slovník
menej zaujímavých výrazov

L. Havlíková a kolektív

 

>>>